“Unggul dalam mutu, teruji dalam prestasi”

“Menjadi Sekolah Katolik Yang Beriman, Beradab dan Berbudaya”